Pakalpojumi

Artēzisko dziļurbumu izveide

Ūdens ir visas dzīvības pamatelements, kura ieguvi spējam nodrošināt visā valsts teritorijā. Mūsu pakalpojumus izmanto gan privātpersonas, gan vadošie uzņēmumi visā Latvijā. Ūdensieguves urbumi (jeb artēziskās akas, dziļurbumi) visbiežāk ir teleskopiskas uzbūves vertikālas cauruļu konstrukcijas, kas sastāv no ekspluatācijas kolonnas, kura ir iecementēta izurbtajos iežos. Ūdens ieguve horizontos pārsvarā notiek no smilšakmeņiem vai plasainiem dolomītiem.

2.1 Urbšana

Dziļurbumus mēs veicam ar urbšanas iekārtu, kura uzmontēta uz smagās automašīnas. Darbu kopējais ilgums objektā vidēji aizņem 2-7 dienas vai vairāk, ja urbuma dziļums pārsniedz 100 m. Galvenie faktori, kas ietekmē nepieciešamo laiku, ir urbuma dziļums un ieži, ar kuriem sastopamies urbšanas gaitā. Visiem veiktajiem darbiem tiek nodrošināta divu gadu garantija. Plašāk par dziļurbuma izveides procesu, apvalkcaurulēm, sūkņa izvēli uz ūdens kvalitāti var atrast ŠEIT

20200404_105242

Galvenie faktori, kas nosaka dziļurbuma izveides cenu ir izmantotās caurules, zemes iežu sastāvs un transporta izmaksas. Urbumu aprīkojumam piedāvājam trīs veidu apvalkcaurules vai to kombināciju:

 • Nerūsējošā tērauda –  95 EUR/M
 • Polivinilhlorīda  jeb plastmasas (PVC) – 65 EUR/M
 • Melnā tērauda – 85 EUR/M*

*Norādītajām cenām ir informatīvs saturs. Precīzāks cenu piedāvājums tiek sagatavots, apskatot ģeoloģiskos griezumus, kas ar 90% precizitāti palīdz noteikt aptuveno urbuma dziļumu. Cenu aprēķina formula – dziļums x cena par metru. Piemēram, ja dziļums ir 35 metri un tiek izvēlētas nerūsējošā tērauda caurules, tad aptuvenā cena būs 35*80= 2800 EUR bez PVN. 

Tīnuži 2017 (2)

Speciālo urbumu izveide

Pamatā lielākais pieprasījums ir ūdensapgādes urbumiem, taču ierīkojam arī urbumus specifiskām vajadzībām, balstoties uz klientu pieprasījumu:

 • Izpētes urbumi derīgo izrakteņu atradnēm vai ģeoloģisko griezumu precizēšanai;
 • Ģeotehniskās izpētes urbumi projektējamo inženierbūvju pamatu gruntīm;
 • Urbumi zemējumu kontūru izveidei;
 • Urbumi cauruļpāļu izbūvei;
 • Urbumi zemes siltumsūkņa zondu ievietošanai;
 • Monitoringa urbumi.

Urbumu likvidācija (tamponāža)

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.696 pazemes ūdeņu aizsardzības nolūkos visi ūdensapgādes urbumi, kuri netiek izmantoti, noteiktā kārtībā ir jālikvidē (jātamponē). Šim nolūkam no VVD jāsaņem licence. Urbumu likvidācija nepieciešama šādos gadījumos:

 • Urbums vairs netiek izmantots; 
 • Urbums ir avārijas stāvoklī, tā remonts nav iespējams vai ir nerentabls;
 • Ūdens kvalitāte ir neatbilstoša MK noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības…”;
 • Ūdensapgādes vajadzībām ierīkots jauns urbums.

Pēc urbuma likvidācijas noteiktajā formā tiek sastādīts urbuma likvidācijas akts, kura viens eksemplārs tiek nodots urbuma īpašniekam, otrs LVĢMC fondos.

2.3 Likvidācija

Sūkņu un ūdensvadu montāža

Kad urbšanas darbi ir paveikti, urbums tiek sūknēts – iesākumā ar kompresoru, lai to attīrītu no urbšanas šķīduma paliekām un iežu daļiņām, bet noslēgumā ar elektrisko darba sūkni – lai noteiktu urbuma hidroģeoloģiskos parametrus (dinamisko līmeni, debitu, statisko līmeni) un noņemtu ūdens paraugus. Vadoties no iegūtajiem datiem, klientam tiek rekomendēts uzstādīt dziļumsūkni ar atbilstošiem tehniskajiem parametriem.

Urbumos izmantojamo dziļumsūkņu klāsts ir ļoti plašs. Mūsu praksē visbiežāk izmantotie zīmoli ir Grundfos, Wilo, Calpeda, Pedrello, Delfin u.c., kuri piedāvā visa tehnisko parametru spektra sūkņus: pēc jaudas sākot ar 0,5 kW līdz 15 kW un vairāk; pēc ražīguma sākot ar 0,5 l/s līdz 10 l/s un vairāk; pēc cēlējspējas no 10 m līdz 150 m un vairāk. Mēs piedāvājam urbuma aprīkošanu ar dziļumsūkni, ārējā ūdensvada ierīkošanu, tā pieslēgumu pie ēkas iekšējā ūdensvada.